UP. Zootechnika. Zarządzanie produkcją zwierzęcą. Anglojęzyczne studia II Stopnia. Poznań

Witamy na stronie internetowej

Witamy na stronie internetowej projektu Produkcja zwierzęca - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego rynku pracy. Celem głównym projektu jest otwarcie i realizacja specjalności Zarządzanie produkcją zwierzęcą (Animal Production Management) na drugim stopniu kierunku Zootechnika. Specjalność jest prowadzona wyłącznie w języku angielskim we współpracy z Partnerami zagranicznymi (szczegóły w zakładce Współpraca ponadnarodowa).
Pierwszy semestr specjalności dla pierwszej grupy studentów i studentek uruchomiono w marcu 2014 r. Wyróżnikami Animal Production Management są między innymi: modułowy układ zajęć, realizacja programu w oparciu o specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne i skrypty na podstawie wytycznych i programów od Partnerów oraz ścisła współpraca z pracodawcami. Zostaną oni zaproszeni do wspólnego planowania programów zajęć oraz przeprowadzą część zajęć dydaktycznych na specjalności.

Intensywny marzec i kwiecień dla trzeciego semestru APM
Intensywny marzec i kwiecień dla trzeciego semestru APM

Biuro Projektu w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. W ojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 61 846 61 76 projekt strony www.artso.pl