Informacje o projekcie i wspfinansowaniu
Informacje o projekcie

Informacje o projekcie i wspfinansowaniu

zootechnika po angielsku produkcja zwierzca uniwersytet przyrodniczy w poznaniu

Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego i realizowany w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wysze i nauka, Dziaania 4.1 Wzmocnienie i rozwj potencjau dydaktycznego uczelni oraz zwikszenie liczby absolwentw kierunkw o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziaania 4.1.1 Wzmocnienie potencjau dydaktycznego uczelni pod nadzorem Narodowego Centrum Bada i Rozwoju.

Dokumenty uczestnictwa w projekcie od 03.2015 r.

Informacje o projekcie i wspfinansowaniu
Biuro Projektu w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. W ojska Polskiego 28, 60-637 Pozna, tel. 61 846 61 76 projekt strony www.artso.pl