Informacje o projekcie i współfinansowaniu
Informacje o projekcie

Informacje o projekcie i współfinansowaniu

zootechnika po angielsku produkcja zwierzęca uniwersytet przyrodniczy w poznaniu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dokumenty uczestnictwa w projekcie od 03.2015 r.

Informacje o projekcie i współfinansowaniu
Biuro Projektu w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. W ojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 61 846 61 76 projekt strony www.artso.pl