Współpraca z pracodawcami
Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami

W ramach projektu Produkcja zwierzęca - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego rynku pracy zaplanowano ścisłą współpracę z pracodawcami. Współpraca przynosi obustronne korzyści: z jednej strony studenci specjalizacji nabywają praktyczną wiedzę i uczą się zastosować swoje umiejętności w praktyce. Z drugiej strony, pracodawcy mają wpływ na zakres wiedzy i doświadczenia przyszłych potencjalnych pracowników swoich firm.

Zaplanowano:

- cosemestralne zajęcia praktyczne z pracodawcami w wymiarze min. 60 h / semestr
- praktyki dla studentów pierwszego roku specjalności Animal Production Management po pierwszym semestrze letnim 2014 r.
- spotkanie panelowe z pracodawcami na zakończenie projektu, połączone z prezentacją ofert pracy.

W pierwszym semestrze zajęcia odbyły się w:

- Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie,

- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Poznań

- Artimeet Sp. z o.o.

- Piast Pasze Sp. z o.o.

- Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

 W drugim semestrze zajęcia odbędą się w:

- Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach,

- Gospodarstwie Rolnym w Szemborowie,

- gospodarstwie agroturystycznym Olchowy Młyn,

- gospodarstwie ekologicznym prowadzonym przez Fundację im. Mieczysława Karłowskiego,

- Piast Pasze Sp. z o.o.,

- Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,

- wybranym ogrodzie zoologicznym.

 

Współpraca z pracodawcami
Biuro Projektu w Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. W ojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel. 61 846 61 76 projekt strony www.artso.pl